重庆天地翡翠云阶

zhòng qìng tiān dì fěi cuì yún jiē

益明园

yì míng yuán

枣营北里

zǎo yíng běi lǐ

东中街

dōng zhōng jiē

景瑞江山御府

jǐng ruì jiāng shān yù fǔ

塔院小区

tǎ yuàn xiǎo qū

力帆红星国际广场

lì fān hóng xīng guó jì guǎng chǎng

中南碧桂园樾府

zhōng nán bì guì yuán yuè fǔ

世茂云尚天地

shì mào yún shàng tiān dì

英协生生银河居

yīng xié shēng shēng yín hé jū

中海万锦公馆

zhōng hǎi wàn jǐn gōng guǎn

中建城

zhōng jiàn chéng